Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades


Política de Privacitat

Amb la informació que li proporcionem a continuació MANGRA-AIR SL vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

MANGRA-AIR SL compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer, del que és responsable MANGRA-AIR SL i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis que oferim. En el supòsit que no vulgui rebre informacions que entenguem puguin ser del seu interès li preguem ens remeti un correu electrònic en què ho indiqui a l'adreça de correu electrònic que consta en la present política de privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis per MANGRA-AIR SL o l'altra empresa del grup esmentada, els quals pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permeten la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a MANGRA-AIR SL, domiciliada al C/ Fontcuberta, 1.
Pol. Ind. La Coromina, Cp 08560, Manlleu (Barcelona), o enviant un email a mangrasa@mangrasa.com indicant al sobre o en l'assumpte del missatge: MANGRA-AIR SL Política de Privadesa.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.